Forsamlingshuse

Blære Forsamlingshus

Gl. Blærevej 48
Blære
DK-9600 Aars

Tlf.: 9866 6610 / 3051 3692

CVR-nr.: 14319239

Gundersted Multihus

Gunderstedvej 28 E
Gundersted
9240 Nibe

Tlf.: 2479 4676

CVR.nr.: 32918999

Vegger Idræts- og kulturhus

Himmerlandsvej 8A
Vegger
DK-9240 Nibe

Tlf.: 2944 9762

CVR-nr.: 32016278

Skivum forsamlingshus

Mosbækvej 11B
Skivum
9240 Nibe

Tlf.: 4011 4598

E-mail: skivumforsamlingshus@gmail.com

CVR-nr.: 14658939