Pensionistforeninger

Blære pensionistforening
co/ Finn Michelsen

Vester Skivumvej 32
Skivum
9240 Nibe

Tlf.: 98666041
E-mail: finn.m@post.tele.dk

CVR-nr.: 29353948

Gundersted Pensionistforening
c/o Flemming Pedersen

Brusåvej 44
Gundersted
DK-9240 Nibe

Tlf.: 9866 9160
E-mail: ahr@dsr.kvl.dk

CVR-nr.: 29434980